TS. Trần Thanh Trúc

TS. Trần Thanh Trúc

Giảng viên Công nghệ thông tin

Giới thiệu

Tiến sĩ Trần Thanh Trúc nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật điện và Hệ thống thông tin liên lạc tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc vào năm 2014. Trước khi tham gia giảng dạy tại Greenwich Việt Nam - Cơ sở Đà Nẵng, thầy Trúc từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Năm 2017, thầy giữ vị trí Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng. Thầy từng tham gia làm chủ nhiệm và thực hiện thành công một đề tài khoa học cấp nhà nước vào năm 2019. Từ năm 2019 đến tháng 3/2023, thầy giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng thông tin thành phố Đà Nẵng. Nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác và kêu gọi đầu tư vào khu Công viên Phần mềm Đà Nẵng và vận hành các hạ tầng CNTT lõi của chính quyền thành phố Đà Nẵng như Trung tâm dữ liệu và Mạng đô thị. Các đề tài nghiên cứu của tiến sĩ Trần Thanh Trúc tập trung vào lý thuyết thông tin, công nghệ truyền thông không dây, mạng máy tính, lập trình và xử lý tín hiệu số. Thầy đạt khoảng 24 công bố khoa học tại tạp chí khoa học quốc tế uy tín và các hội nghị chuyên đề như IEEE Transactions on Vehicle Technologies, IEEE Communication Letters, Journal of Communication Networks, Journal of the Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science, Biennial Symposium on Communications.