TS. Phạm Thanh Sơn

TS. Phạm Thanh Sơn

Giảng viên Công nghệ thông tin

Giới thiệu

Tiến sĩ Phạm Thanh Sơn hoàn thành chương trình Tiến sĩ Công nghệ thông tin và quản trị hệ thống tại Đại học Công nghệ Compiegne, Pháp.