TS. Phạm Danh Tuyên

TS. Phạm Danh Tuyên

Giảng viên Công nghệ thông tin

Giới thiệu

Tiến sĩ Phạm Danh Tuyên hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Dongguk, Seoul, Hàn Quốc.