TS. Nguyễn Xuân Thọ

TS. Nguyễn Xuân Thọ

Giảng viên Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Global Business & Management tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Khoa học và Công Nghệ Nam Đài Loan (Chương trình đạt chuẩn AACSB do Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo về kinh doanh của Mỹ chứng nhận).Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ có 9 năm kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực khác công nghiệp khác nhau và đã từng có thời gian Visiting Researcher tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Hồng Kông. Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Thọ cũng đã từng giữ chức vụ Giám đốc học thuật và điều phối chương trình tại hệ thống Anh ngữ Cleverlearn chi nhánh Cửa Lò từ 2018 – 2020.