TS. Nguyễn Thế Lâm Tùng

TS. Nguyễn Thế Lâm Tùng

Giảng viên Công nghệ thông tin
Tiến sĩ Nguyễn Thế Lâm Tùng hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Dongguk, Seoul, Hàn Quốc. Thầy hiện là giảng viên Công nghệ thông tin của Greenwich Việt Nam - Cơ sở Hà Nội.

Giới thiệu