TS. Nguyễn Duy Nghiêm

TS. Nguyễn Duy Nghiêm

Giám đốc Greenwich Việt Nam - Cơ sở Đà Nẵng

Giới thiệu

Tiến sĩ Nguyễn Duy Nghiêm có hơn 10 năm công tác và giảng dạy tại Greenwich Việt Nam và hơn 20 năm làm việc trong ngành Sản xuất phần mềm. Thầy nhận bằng tiến sĩ Hệ thống thông tin từ Đại học Curtin, Australia. Thầy có nhiều kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ với nhiều chuyên gia từ Nhật bản, Mỹ, Pháp và Hàn quốc. Hiện nay, thầy là Giám đốc Greenwich Việt Nam - Cơ sở Đà Nẵng.