TS. Hoàng Đình Cường

Hanoi Campus

TS. Hoàng Đình Cường

Giảng viên Bộ môn Công nghệ thông tin

Giới thiệu

Thầy Hoàng Đình Cường nhận bằng tiến sĩ Khoa học máy tính của Đại học Örebro, Thụy Điển theo năm 2021. Trước đó, thầy Cường nhận bằng thạc sỹ Công nghệ tự động hóa tại Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc, Đài Loan. Thầy hiện đang là giảng viên tại Greenwich Việt Nam và nghiên cứu viên chính tại Technology & Cognition LAB. Các nghiên cứu của thầy tập trung ở các lĩnh vực chuyên môn gồm: thị giác máy tính, Robotics và Deep Learning. Thầy đặc biệt quan tâm đến các đề tài liên quan đến tự động hóa cho robot đi sâu vào thuật toán nhận thức.