TS. Dương Thúy Hằng

TS. Dương Thúy Hằng

Giảng viên Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Tiến sĩ Dương Thúy Hằng tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Tây Úc (The University of Western Australia) theo Học bổng Endeavour của Chính phủ Úc; và nhận bằng Thạc sĩ tại Đại học Queensland – Úc theo Học bổng Phát triển của Chính phủ Úc. Trước khi đến với Greenwich, cô công tác tại Sở Ngoại vụ và Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng.