TS. Diêm Thị Thanh Hải

Ha Noi Campus

TS. Diêm Thị Thanh Hải

Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Tiến sĩ Diêm Thị Thanh Hải nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế và Quản trị, chuyên sâu Kế toán và Quản trị tại Đại học Macerata, Italia vào năm 2015. Trong quá trình làm nghiên cứu sinh, cô đã tham gia chương trình làm Visiting tại Đại học công nghệ Nanyang, tham gia nghiên cứu về các chủ đề Cấu trúc vốn và đổi mới sáng tạo với đội ngũ các nghiên cứu viên và Giáo sư tại trường Nanyang Business School.

Trước khi tham gia giảng dạy tại Greenwich Việt Nam – Cơ sở Hà Nội, cô Hải từng đảm nhiệm nhiều vị trí giảng viên, cán bộ quản lý và chuyên gia tư vấn tại các Trường Đại học (Học viện Tài chính, Đại học quốc tế, Đại học Quốc gia, Đại học văn hóa, các Chương trình đào tạo quốc tế và chất lượng cao, các chương trình tập huấn tại các Tập đoàn/Tổng Công ty nhà nước), các doanh nghiệp ở Việt Nam và Italia.

Năm 2019-2023, cô giữ vị trí Phó trưởng Khoa Kinh tế và Kinh doanh, trường Đại học Phenikaa. Cô đã tham gia trực tiếp xây dựng và thực hiện kiểm định nhiều chương trình đào tạo bậc cử nhân, đồng hành cùng nhiều thế hệ sinh viên trong lộ trình xây dựng, phát triển bản thân của các bạn.

Trong lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu, cô đã tham gia quản lý dự án phát triển mạng lưới các nhà sản xuất cho Công ty Colmar (Italia) đồng thời phối kết hợp với nhiều Công ty Italia khác nghiên cứu phát triển thị trường tại Việt Nam. Cô đã tham gia và chủ trì thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ và cấp Nhà nước đồng thời cũng đã công bố trên các tạp chí Khoa học trong và ngoài nước, các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Các công bố của Cô tập trung vào lĩnh vưc quản trị tài chính doanh nghiệp: chính sách tài chính của doanh nghiệp, quản trị rủi ro, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.