TS. Đào Thị Lan Hương

Hanoi Campus

TS. Đào Thị Lan Hương

Giảng viên Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Tiến sĩ Đào Thị Lan Hương nhận bằng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Luzon Southern State, Phillipines vào năm 2020, bằng Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Hà Nội năm 2006. Trước khi tham gia giảng dạy tại Greenwich Việt Nam, cô Đào Thị Lan Hương từng đảm nhiệm các vị trí cố vấn chiến lược, quản lý dự án và phiên dịch viên, tham gia triển khai các dự án ODA trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giáo dục tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong lĩnh vực giáo dục, cô Hương từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty CP đầu tư giáo dục quốc tế Koala School, Cố vấn giáo dục trường THPT Tokyo Hoàng Long, chuyên gia ngoại ngữ tại Tập đoàn LG, Bee Logistics…. . Tiến sĩ Đào Thị Lan Hương cũng tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học quốc tế và trong nước, viết giáo trình các môn học ở bậc Đại học. Cô Hương có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy cho các trường đại học và chương trình giáo dục tại Việt Nam.