NCS.TS. Ruehl Muller

NCS.TS. Ruehl Muller

Chủ nhiệm Bộ môn Thiết kế đồ họa và kỹ thuật số, Greenwich Việt nam - Cơ sở Đà Nẵng

Giới thiệu

Thầy Ruehl Muller tốt nghiệp ngành Thiết kế và Truyền thông thị giác tại Đại học Nelson Mandela, Nam Phi. Hiện thầy đang là giảng viên và chủ nhiệm Bộ môn thiết kế đồ họa và kỹ thuật số của Greenwich Việt Nam - Cơ sở Đà Nẵng.