ThS. Phan Thanh Trà

ThS. Phan Thanh Trà

Giảng viên Công nghệ thông tin

Giới thiệu

Thạc sĩ Phan Thành Trà nhận bằng thạc sỹ Công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Compiegne, Pháp. Cô hiện đang giảng dạy Công nghệ thông tin tại Greenwich Việt Nam - cơ sở Đà Nẵng, phụ trách môn Web Design and Development.