ThS. Nguyễn Thanh Tâm

ThS. Nguyễn Thanh Tâm

Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Anh, Greenwich Việt Nam - Cơ sở Đà Nẵng

Giới thiệu

Cô Nguyễn Thanh Tâm hiện là Chủ nhiệm Bộ môn tiếng Anh của Greenwich Việt Nam - Cơ sở Đà Nẵng. Cô có gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trường đại học khu vực Đà Nẵng.