ThS. Nguyễn Nhựt Tân

ThS. Nguyễn Nhựt Tân

Giám đốc Greenwich Việt Nam

Giới thiệu

Thầy Nguyễn Nhựt Tân có hơn 20 năm gắn bó với Tổ chức giáo dục FPT. Trước khi dẫn dắt Greenwich Việt Nam, thầy từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của nhiều đơn vị thành viên thuộc Tổ chức giáo dục FPT.