ThS. Nguyễn Minh Hải

ThS. Nguyễn Minh Hải

Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị kinh doanh, Greenwich Việt Nam - Cơ sở Đà Nẵng

Giới thiệu

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm thực tế về quản lý dự án, thiết kế đào tạo dựa trên học tập trải nghiệm, kinh doanh, lãnh đạo, quản lý, tạo động lực và phát triển tổ chức. Tại Greenwich Việt Nam, thầy Hải phụ trách giảng dạy các khóa học bao gồm Khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, Hành vi tổ chức, Quản lý nguồn nhân lực quốc tế, Nghề nghiệp & Thực hành nghề nghiệp, Đàm phán và Kỹ năng quản lý.