ThS. Nguyễn Hồng Trường

ThS. Nguyễn Hồng Trường

Chủ nhiệm Bộ môn Thiết kế đồ họa và kỹ thuật số, Greenwich Việt Nam - Cơ sở Hà Nội

Giới thiệu

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Trường có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy thiết kế đồ họa. Hiện thầy đang là Chủ nhiệm Bộ môn Thiết kế đồ họa và kỹ thuật số tại Greenwich Việt Nam - Cơ sở Hà Nội.