ThS. Katherine Labrador Batac

Da Nang Campus

ThS. Katherine Labrador Batac

Giảng viên Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Cô Katherine Labrador Batac có chuyên môn trong ngành quản trị kinh doanh, giảng dạy ngôn ngữ và quản trị nguồn lực. Cô Katherine có bằng Quản trị kinh doanh (MBA) từ Divine Word College ở Philippines và bằng cử nhân Kế toán. Cô có kinh nghiệm giảng dạy tại Thái Lan và Việt Nam và đã từng tham gia nhiều dự án của các doanh nghiệp đa quốc gia.