Th.S Nguyễn Hồng Chi

ThS. Nguyễn Hồng Chi

Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Anh, Greenwich Việt Nam - Cơ sở Hà Nội

Giới thiệu

Cô Nguyễn Hồng Chi có hơn 10 năm giảng dạy tại Greenwich Việt Nam. Hiện cô là Chủ nhiệm Bộ môn tiếng Anh của Greenwich Việt Nam - Cơ sở Hà Nội.