PGS.TS. Đào Thị Thanh Lam

PGS.TS. Đào Thị Thanh Lam

Trưởng Ban đào tạo HO (Head Office)

Giới thiệu

PGS.TS. Đào Thị Thanh Lam nhận bằng tiến sĩ tại Đan Mạch và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018.