ThS. Nguyễn Văn Sa

ThS. Nguyễn Văn Sa

Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Anh, Greenwich Việt Nam - Cơ sở TP.HCM

Giới thiệu

Thạc sĩ Nguyễn Văn Sa nhận bằng thạc sĩ Ngôn ngữ ứng dụng tại Đại học Curtin, Australia. Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người Việt Nam và đã đạt nhiều thành tích trong nghề.