ThS. Nguyễn Thùy Linh

ThS. Nguyễn Thùy Linh

Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị kinh doanh, Greenwich Việt Nam - Cơ sở Hà Nội

Giới thiệu

Thạc sĩ Nguyễn Thùy Linh tốt nghiệp cử nhân ngành Nghiên cứu kinh doanh và Kinh tế tại Đại học Manchester, Anh Quốc và nhận bằng thạc sỹ tại Đại học Gloucestershire, Anh Quốc. Cô Linh có bề dày kinh nghiệm và kiến thức trong nghiên cứu và giảng dạy kinh tế toàn cầu và kinh doanh. Hiện cô đang là chủ nhiệm Bộ môn Quản trị kinh doanh của Greenwich Việt Nam, Cơ sở Hà Nội.