TS. Nguyễn Đức Sơn

Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn

Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế đồ họa và kỹ thuật số, Greenwich Việt Nam - Cơ sở TP.HCM

Giới thiệu

Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu thiết kế đồ họa và đồ họa đa phương tiện. Thầy có nhiều công trình nghiên cứu ở lĩnh vực mỹ thuật kỹ thuật số và phương pháp giảng dạy mỹ thuật. Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn tốt nghiệp Trường Đại học kiến trúc TP.HCM, nhận bằng thạc sỹ tại Trường Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM và bằng Tiến sĩ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.