TS. Ngô Trần Thái Dương

TS. Ngô Trần Thái Dương

Giảng viên Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Tiến sĩ Ngô Trần Thái Dương hiện là giảng viên kinh doanh tại Greenwich Việt Nam - Cơ sở Hà Nội. Thầy chuyên giảng dạy các môn như Thống kế và Dự án nghiên cứu. Các nghiên cứu của thầy tập trung vào chính sách tiền tệ và hệ thống thanh toán, đặc biệt là hệ thống thanh toán điện tử. Thầy nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính tại Đại học Queensland, Úc và bằng Tiến sĩ Kinh tế tại State University of New York, Hoa Kỳ.