ThS. Lê Ngân Hà

Can Tho Campus

ThS. Lê Ngân Hà

Chủ nhiệm Bộ môn tiếng Anh, Greenwich Việt Nam - Cơ sở Cần Thơ

Giới thiệu

Thạc sĩ Lê Ngân Hà có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh hơn 15 năm trong nhiều môi trường khác nhau cho nhiều đối tượng học viên từ trẻ nhỏ đến người lớn. Cô Hà đào tạo chuyên sâu các Chương trình Anh ngữ lấy chứng chỉ Quốc tế như CEFR, IELTS, TOEIC và TOEFL.