TS. Võ Thụy Nhật Minh

TS. Võ Thụy Nhật Minh

Giảng viên Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Cô Võ Thụy Nhật Minh tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh ngành Quản trị du lịch và khách sạn tại Australian Institute of Business. Cô hoàn thành chương trình tiến sĩ của Swiss School of Management. Trước khi tham gia công tác giảng dạy tại Greenwich Việt Nam, cô Minh từng giảng dạy tại nhiều trường đại học tại TP.HCM.