NCS. Trần Nguyễn Hoàng Quân

Hanoi Campus

NCS. Trần Nguyễn Hoàng Quân

Giảng viên Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Trần Nguyễn Hoàng Quân hiện là giảng viên quản trị kinh doanh tại Greenwich Việt Nam – Cơ sở Hà Nội. Thầy chuyên giảng dạy các môn như Quản trị nhân sự, hành vi tổ chức và lãnh đạo. Các nghiên cứu của thầy tập trung vào quản trị nhân sự, đặc biệt là hành vi tổ chức. Thầy nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Nhân Sự tại Đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh và đang theo học Tiến sĩ Hành vi Tổ Chức tại Đại học Tartu, Estonia.