NCS. Nadia Elize Van Der Walt

NCS.TS. Nadia Elize Van Der Walt

Giảng viên Thiết kế đồ họa & kỹ thuật số

Giới thiệu

NCS.TS Nadia tốt nghiệp Nelson Manila Metropolitan University tại Nam Phi và theo học chương trình tiến sĩ tại University of the Witwatersrand, Johannesburg, Nam Phi.