NCS. Michael Omar

NCS.TS. Michael Omar

Giảng viên Công nghệ thông tin

Giới thiệu

Với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và có kiến thức chuyên sâu về các khóa học liên quan đến công nghệ thông tin, thầy Michael Omar hiện đang phụ trách các môn như lập trình Java, OO Concept, MIS, PHP, MySQL, Website, Thiết kế Đa phương tiện và các chương trình GIS.