James William Doyle

James William Doyle

Giảng viên Tiếng Anh

Giới thiệu

Thầy James William Doyle đến từ Ireland và đã giảng dạy tiếng Anh tại Greenwich Việt Nam hơn 10 năm. Thầy là một giảng viên tận tụy và giàu kinh nghiệm. Trước khi chuyển sang giảng dạy tiếng Anh, thầy James đã từng làm việc trong lĩnh vực Tâm lý học và Tâm lý trị liệu. Thầy lấy bằng Tâm lý học tại Đại học Dublin và sau đó đủ điều kiện làm Cố vấn tại Hazeltine ở Hoa Kỳ.