ThS. Hoàng Như Vĩnh

Da Nang Campus

ThS. Hoàng Như Vĩnh

Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ thông tin, Greenwich Việt Nam Cơ sở Đà Nẵng

Giới thiệu

Thạc sĩ Hoàng Như Vĩnh có hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Thầy tốt nghiệp cử nhân và nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Rennes 1, Pháp.