ThS. Hồ Nguyễn Phú Bảo

ThS. Hồ Nguyễn Phú Bảo

Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ thông tin, Greenwich Việt Nam - Cơ sở TP.HCM

Giới thiệu

Thạc sĩ Hồ Nguyễn Phú Bảo hiện là Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ thông tin của Greenwich Việt Nam - Cơ sở TP.HCM. Thầy Bảo đã lấy bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học RMIT, Australia. Thầy có kinh nghiệm 5 năm quản lý và giảng dạy các khóa học CNTT tại Úc và Việt Nam.