Emily Cabalida De Guzman

Emily Cabalida De Guzman

Giảng viên Tiếng Anh

Giới thiệu

Cô Emily tốt nghiệp ngành Giáo dục và là một giáo viên được cấp phép. Cô đã giảng dạy tiếng Anh hơn 15 năm và đã làm việc tại Greenwich Việt Nam gần 10 năm.Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài nước đã giúp cô Emily hiểu học sinh của mình và giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Cô Emily luôn khuyến khích sinh viên thể hiện các kỹ năng và khả năng của mình trong lớp học, ưu tiên hàng đầu của cô là đảm bảo và tối đa hóa sự tham gia của sinh viên trong mỗi lớp học.​