TS. Doãn Trung Tùng

TS. Doãn Trung Tùng

Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ thông tin, Greenwich Việt Nam - Cơ sở Hà Nội

Giới thiệu

Tiến sĩ Doãn Trung Tùng có hơn 10 năm giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, trước khi về công tác tại Greenwich Việt Nam với vị trí Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ thông tin. Thầy phụ trách giảng dạy nhiều môn học bao gồm: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lập trình nâng cao, Trí tuệ doanh nghiệp, Hướng dẫn đồ án, Lập trình Java, v.v. Thầy Tùng nhận bằng Tiến sĩ Công nghệ thông tin tại Đại học Blaise Pascal,Clermont-Ferrand, Pháp.