ThS. Đặng Sơn Tùng

ThS. Đặng Sơn Tùng

Giảng viên Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing với các tổ chức như Sofitel Plaza Hanoi, H&K Hospitality, Pro-e English Centre, University of Liverpool, ISTAR Joint Stock Company, Thạc sĩ Đặng Sơn Tùng hiện đang là giảng viên thuộc Bộ môn Quản trị kinh doanh của Greenwich Việt Nam - Cơ sở Hà Nội. Thầy Tùng tốt nghiệp cử nhân tại Đại học RMIT và nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Liverpool, Anh Quốc.