Tham khảo mẫu đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2024

Thi tốt nghiệp THPT là một kỳ thi quan trọng nên việc nhận được điểm thi chính xác, phản ánh đúng năng lực là điều vô cùng quan trọng. Trong một số trường hợp, có thể xảy ra sai sót trong quá trình chấm thi dẫn đến điểm thi không chính xác. Để đảm bảo quyền lợi của bản thân, thí sinh có quyền nộp đơn xin phúc khảo bài thi. Dưới đây, hãy cùng tìm hiểu cách viết mẫu đơn phúc khảo bài thi cùng với những lưu ý quan trọng đúng theo yêu cầu của quy định.

Mẫu đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Dưới đây là tham khảo mẫu đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024 mà bạn có thể tham khảo khi có nhu cầu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2024

Kính gửi:

 •  Đơn vị (nơi) đăng kí dự thi: Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự
 •  Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk

Họ và tên thí sinh: Trần Văn A                               Giới tính: Nam

Nội dung liên quan:  Phúc khảo là gì? Quy trình xử lý bài thi phúc khảo

Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/2004                      Dân tộc: Nùng

Nơi sinh: Thôn X, xã Y, huyện Z, tỉnh Đăk Lăk

CMND/CCCD số: 123456789101                            Số điện thoại: 

Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2024:

Tội Hội đồng thi số 19 – Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk

Điểm thi: 03                     Số báo danh: 

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STTMôn thiPhòng thiĐiểm bài thiGhi chú(Ghi rõ môn ngoại ngữ)
1Ngữ văn   
2Toán054,0 
3Vật lý   
4Hóa học016,25 
5Sinh học   
6Ngoại ngữ   
7Lịch sử   
8Địa lí   
9GDCD   

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn đề nghị phúc khảo

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Đăk Lăk, ngày… tháng… năm 2024

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Văn A

Tham khảo ngay mẫu đơn phúc khảo bài thi số 1 tại đây

Tham khảo ngay mẫu đơn phúc khảo bài thi số 2 tại đây

Nội dung liên quan:  Phúc khảo thi tốt nghiệp có mất tiền không? Các loại chi phí?
Mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT 2024
Tham khảo mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT 2024

Lưu ý khi viết đơn phúc khảo

Để đơn xin phúc khảo được chấp nhận, bạn có thể viết bằng tay hoặc đánh máy. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo có những thông tin cơ bản như sau:

 1. Chủ thể nhận: Hội đồng thi tốt nghiệp THPT trường nơi bạn đăng ký dự thi.
 2. Thông tin cá nhân cơ bản bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh (bắt buộc điền chính xác cả phần số và phẫn chữ nếu có), địa chỉ và tên trường nơi đăng ký dự thi. Ngoài ra, thí sinh có thể cung cấp thêm thông tin (số điện thoại, địa chỉ…) để tiện liên hệ. Thông tin càng đầy đủ càng thuận tiện cho hội đồng phúc khảo. 
 3. Trình bày yêu cầu phúc khảo các môn cần chấm lại, số điểm công bố và ghi chú (nếu có). 
 4. Xác nhận và cam đoan các thông tin điền trong đơn xin phúc khảo đúng sự thật. Thí sinh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 5. Ký và ghi rõ họ tên của người làm đơn.
Hướng dẫn viết đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT theo đúng quy định
Lưu ý khi viết đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT theo đúng quy định

Nộp đơn đề nghị phúc khảo ở đâu?

Sau khi làm xong đơn đề nghị phúc khảo điểm thi, bạn tiến hành nộp đơn tại nơi thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Thời gian nộp là 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. Lưu ý, sau 10 ngày, thí sinh nộp đơn sẽ không được chấp nhận phúc khảo. Trong vòng 15 ngày tiếp theo, hội đồng sẽ tiến hành chấm thi, rà soát và công bố điểm phúc khảo. 

Nội dung liên quan:  Hướng dẫn viết đơn phúc khảo tốt nghiệp rõ ràng, mạch lạc

Trường hợp nào sẽ được thay đổi điểm thi sau khi phúc khảo?

Theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT quy định điểm phúc khảo sẽ được công nhận khi điểm chấm có sự chênh lệch từ 0.25 điểm trở lên so với điểm chấm đã công bố ban đầu. Sau khi điểm phúc khảo có sự thay đổi, thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo đồng thời thu hồi giấy chứng nhận kết quả thi trước đó.

Điểm phúc khảo chênh lệch từ 0.25 sẽ được công nhận và thay đổi điểm số
Điểm phúc khảo chênh lệch từ 0.25 sẽ được công nhận và thay đổi điểm số

Để được công nhận điểm số sau phúc khảo, kết quả chấm thi sẽ được chấm lại khá nghiêm ngặt, đảm bảo tính minh bạch, công bằng. Cụ thể:

 • Khi chấm phúc khảo sẽ có 02 cán bộ chấm thi, nếu kết quả chấm thi của 02 cán bộ giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo. 
 • Nếu kết quả chấm thi của 02 cán bộ khác nhau, bài thi sẽ được tiến hành đánh giá lại lần thứ ba. Điểm phúc khảo cuối cùng sẽ là điểm tương đồng của 2/3 người đánh giá.
 • Trong trường hợp điểm chấm của ba người chấm phúc khảo khác nhau, điểm phúc khảo sẽ là điểm trung bình cộng của ba điểm, được làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.

Như vậy, bài viết đã cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về mẫu đơn phúc khảo bài thi, bao gồm hướng dẫn cách viết và những lưu ý quan trọng. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp thí sinh chuẩn bị đầy đủ theo đúng thời gian quy định để phúc khảo môn thi, đảm bảo quyền lợi và tính công bằng cho kết quả thi của bản thân.