Mảng kinh doanh nào là “gà đẻ trứng vàng” cho FPT nửa năm qua?

Khối công nghệ đóng vai trò động lực tăng trưởng chính của FPT, nửa năm qua mảng kinh doanh này đã mang về doanh thu gần 7.000 tỷ đồng. Tất cả các thị trường nước ngoài đều có mức tăng trưởng doanh thu trên 26%

Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, nửa năm qua doanh thu của FPT tăng trưởng 22,2% đạt 12.492 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 26,8% đạt 2.139 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.780 tỷ đồng và 1.418 tỷ đống, tăng 26,1% và 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.097 tỷ đồng, tăng 28%. Tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,1%.

Đóng vai trò tăng trưởng chính của FPT, khối công nghệ ghi nhận doanh thu 6.964 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 855 tỷ đồng, tăng 44,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 4.932 tỷ đồng, tăng 37,8%.

Theo đại diện FPT, tất cả các thị trường nước ngoài đều có mức tăng trưởng doanh thu trên 26%, trong đó thị trường Mỹ đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất, tăng 85,5% so với cùng kỳ. Mảng dịch vụ chuyển đổi số mang lại doanh thu 1.654 tỷ đồng, đóng góp 34% vào tổng doanh thu khối công nghệ tại thị trường nước ngoài.

Sau nửa năm 2019, thị trường nước ngoài mang về doanh thu 5.208 tỷ đồng cho FPT, tăng 34%, lợi nhuận trước thuế đạt 802 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp lần lượt 42% và 38% kết quả hợp nhất của tập đoàn.