Tốt nghiệp THPT
01
Tiếng anh dự bị
02
Giai đoạn chính khóa
03
OJT (On the Job Training)
04
Giai đoạn chuyên sâu
Cơ hội nghề nghiệp