Lễ tôn vinh sinh viên học kỳ Spring 2017

Đến hẹn lại lên, Lễ tôn vinh học kỳ Spring 2017 của Đại học Greenwich Việt Nam cơ sở Tp. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 27/7/2017, tại Hội trường lầu 5, Campus Phạm Phú Thứ, 142 -144- 146 Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6.

Đến hẹn lại lên, Lễ tôn vinh học kỳ Spring 2017 của Đại học Greenwich Việt Nam cơ sở Tp. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 27/7/2017, tại Hội trường lầu 5, Campus Phạm Phú Thứ, 142 -144- 146 Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6.

Sau một học kỳ căng thẳng, tổng kết và đánh giá lại quá trình học của sinh viên là hoạt động quan trọng của trường Đại học Greenwich (Việt Nam). Để tiếp thêm động lực và khen thưởng những nỗ lực xuất sắc của sinh viên, Lễ tôn vinh sinh viên là buổi lễ thường niên của nhà trường dành cho các bạn sinh viên có thành tích học tập cao và xứng đáng. Theo đó, ngày 27/07/2017 sắp đến, Lễ tôn vinh sinh viên Học kỳ Spring 2017 của Đại học Greenwich (Việt Nam) cơ sở Tp. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra long trọng tại Hội trường lầu 5, Campus Phạm Phú Thứ, 142 -144- 146 Phạm Phú Thứ, Phường 4, Quận 6.