Lễ ký kết MOU giữa Greenwich Việt Nam và The Color Club

Sáng ngày 29/06/2023, Greenwich Việt Nam trân trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Greenwich Việt Nam và Doanh nghiệp The Color Club để thắt chặt hơn nữa thông qua việc hợp tác triển khai các dự án và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chính các Doanh nghiệp sau này.

Lễ ký kết MOU giữa Greenwich Việt Nam và The Color Club

The Color Club là một công ty tiếp thị lâu đời với cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu. The Color club sẽ giúp bạn tùy chỉnh các giải pháp tiếp thị để phù hợp với các kế hoạch và ngân sách tiếp thị toàn cầu trong Marketing Production, Digital Marketing, Brand Marketing and Data-Driven Business.

Kết nối Doanh nghiệp The Color Club là một tín hiệu tốt và đáng mừng cho các sinh viên Greenwich Việt Nam nói chung và sinh viên theo học chuyên ngành Graphic and Digital Design nói riêng trong quá trình học tập và nghiên cứu chuyên sâu. Ngoài ra, phía Doanh nghiệp mong muốn có thể đẩy mạnh và khai thác thêm nguồn lực từ các sinh viên theo học ngành Quản trị Marketing tại trường, từ đó giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế đa dạng các ngành nghề liên quan để tạo một nền tảng vững chắc cũng như là bàn đạp tiến xa hơn trong con đường lập nghiệp sau này của riêng mình.

Link ảnh: https://flic.kr/s/aHBqjAKxLp