Hướng dẫn sử dụng tài khoản sinh viên trong quá trình học tập tại Đại học Greenwich

  1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Mỗi Sinh viên được cung cấp hai tài khoản: Tài khoản truy cập hệ thống và tài khoản thư điện tử.

  • Tài khoản truy cập hệ thống: Tài khoản này sử dụng để truy cập vào hệ thống: Wireless, file-server, thi online.
  • Tài khoản thư điện tử: [email protected]. Đây là tài khoản thư cá nhân cho từng sinh viên. Tài khoản này còn sử dụng để truy cập vào các trang http://ap.fpt.edu.vn, http://cms.greenwich.edu.vn.
  • Trong giai đoạn 3: Sinh viên được cấp thêm 1 tài khoản khác để truy cập vào hệ thống của đại học Greenwich (Vương quốc Anh): [email protected]

2. BẢO MẬT

Chú ý: Để đảm bảo mức độ an toàn và bảo mật, hệ thống sẽ tự động thiết lập các policy:

  • Tự động khóa tài khoản nếu người sử dụng gõ sai mật khẩu quá 05 lần.
  • Yêu cầu người sử dụng phải đổi mật khẩu sau mỗi 45 ngày.
  • Mật khẩu yêu cầu > 7 ký tự và không trùng với mật khẩu cũ.