© 2011 Chúng ta, trang tin nội bộ của Tập đoàn FPT.
Chúng ta giữ bản quyền nội dung trên website này.
 

Gương mặt sinh viên nổi bật của Đại học Greenwich

add-tool
Danh sách những cá nhân và tập thể có thành tích học tập, hoạt động phong trào xuất sắc tại Đại học Greenwich qua mỗi kì học.
Với những danh hiệu cao quý cùng phần thưởng xứng đáng, nhà trường hy vọng sinh viên sẽ tiếp tục có thêm động lực,
sức bật để phấn đấu và giành được những thành tích cao và đáng tự hào hơn nữa trong tương lai.

GIAI ĐOẠN CHUYÊN NGÀNH, NÂNG CAO

  1. Giải sinh viên xuất sắc nhất kỳ

Điều kiện đủ:

Điều kiện cần: Sinh viên có điểm tổng kết TBC học kỳ cao nhất toàn chuyên ngành tại cơ sở đào tạo. Trong trường hợp điểm số bằng nhau thì xét điểm phong trào.

Nếu điểm phong trào bằng nhau thì xét các tiêu chí khác (mức độ, vai trò tham gia đối với các hoạt động phong trào, sự kiện của nhà trường; đánh giá của cán bộ quản lý sinh viên, giảng viên…)

  1. Giải sinh viên học tập giỏi
  1. Giải Sinh viên Nhất môn học

Sinh viên đạt điểm tổng kết cao nhất của môn học đó. Trong trường hợp điểm tổng kết môn học bằng nhau thì xét điểm tổng kết TBC học kỳ.

Lưu ý: Đối với sinh viên, nếu đồng thời thỏa mãn nhiều hơn 1 giải thưởng nói trên thì chỉ được nhận tối đa 01 giải  - là giải thưởng cao nhất mà sinh viên đạt được


GIAI ĐOẠN TIẾNG ANH DỰ BỊ

  1. Giải sinh viên học tập xuất sắc nhất level
  1. Giải sinh viên học tập xuất sắc nhất lớp

Lưu ý: Đối với sinh viên, nếu đồng thời thỏa mãn nhất level và nhất lớp thì chỉ được nhận tối đa 01 giải  - là giải thưởng cao nhất mà sinh viên đạt được

GIẢI THƯỞNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO, CLB

  1. Sinh viên hoạt động phong trào xuất sắc
  1. Câu lạc bộ xuất sắc
add-tool