Bảng chi tiết học phí

Học phí chi tiết được cập nhật theo năm

Học phí

 • Phí đăng ký nhập học: 4.600.000 VNĐ/ 1SV/ 1 lần
 • Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên – ngành QTKD: 27.130.000 VNĐ / 1 kỳ
 • Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên – ngành CNTT: 27.130.000 VNĐ / 1 kỳ
 • Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên – ngành TKĐH: 27.130.000 VNĐ / 1 kỳ
 • Học phí kỳ OJT: 18,000,000 VNĐ
 • Học phí 3 kỳ học chuyên ngành cuối – ngành QTKD: 36.420.000 / 1 kỳ
 • Học phí 2 kỳ học chuyên ngành cuối – ngành CNTT: 54.630.000 VNĐ / 1 kỳ
 • Học phí 3 kỳ học chuyên ngành cuối – ngành TKĐH: 36.420.000 VNĐ / 1 kỳ

* Học phí tiếng Anh

 • Học phí Tiếng Anh dự bị (*): 10.850.000 / 1 cấp độ

(*) Sinh viên được làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào khi nhập học, được xếp lớp phù hợp theo kết quả đạt được. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương sẽ được vào học thẳng giai đoạn chuyên ngành.

Quy định về thay đổi học phí

Học phí có thể thay đổi (tăng/giảm) trong quá trình học tập, nhưng không thay đổi quá 10%/năm. Đại học Greenwich (Việt Nam) sẽ niêm yết cụ thể khi có thay đổi.

Cách thức nộp

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của Đại học Greenwich (Việt Nam) hoặc nộp vào tài khoản của trường.
Thông tin tài khoản ngân hàng của Đại học Greenwich (Việt Nam):
Tại Hà Nội:
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETCOM

 • Số tài khoản : 0491000134882
 • Tên tài khoản : Trường Đại học FPT
 • Địa chỉ: Ngân hàng Vietcom – Chi nhánh Thăng Long – HN
 • Nội dung nộp tiền: [F2G HN] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

(Ví dụ: F2G HN Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung – 0904123456)

Tại TP Đà Nẵng
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TIÊN PHONG

 • Số tài khoản: 0355 7714 604
 • Tên tài khoản: Phân hiệu trường Đại học FPT tại Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Nội dung nộp tiền: [F2G DN] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

(Ví dụ: F2G DN Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung – 0904123456)

Tại TP. Hồ Chí Minh:
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TIÊN PHONG

 • Số tài khoản: 2020 9090 008
 • Tên tài khoản: Phân hiệu trường Đại học FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – CN Hồ Chí Minh
 • Nội dung nộp tiền: [F2G HCM] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

(Ví dụ: F2G HCM Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung – 0904123456)

Tại Cần Thơ
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TIÊN PHONG

 • Số tài khoản: 09098788104
 • Tên tài khoản: Phân hiệu trường Đại học FPT tại Thành phố Cần Thơ
 • Địa chỉ: Ngân hàng Tiên Phong – chi nhánh Cần Thơ
 • Nội dung nộp tiền: FGW_MSSV_Họ và tên SV_Học phí môn/level_SDT người chuyển

(Ví dụ: FGW 19300 Lâm Lan Anh Đóng học phí ghi danh + HP 01 Level Tiếng Anh 0932205405)