[HN] TRIỂN LÃM & BẢO VỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trải qua 3 kỳ học vất vả, các bạn sinh viên của Greenwich Việt Nam, cơ sở Hà Nội đã hoàn thành môn Design Research Project.
Ngày 5/6 tới đây, các bạn ấy sẽ bước vào buổi bảo vệ đồ án đầy căng thằng những cũng vô cùng ý nghĩa, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình học tập vừa qua.

Hãy cùng cổ vũ cho các bạn sinh viên và đón chờ sản phẩm thiết kế do chính các bạn ấy tạo ra nha.

Thời gian:

  • Triển lãm thiết kế: 2 – 5/6
  • Bảo vệ đồ án: 5/6
    Địa điểm: Phòng D1 – Cơ sở Detech, Hà Nội.