[HN] “CO-WICH” 4.0

[HN] “CO-WICH” 4.0
Học hăng say – Khỏe mỗi ngày


Chuỗi sự kiện chia sẻ các phương pháp học tập từ xa hiệu quả và rèn luyện sức khỏe cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập từ xa.

Thời gian: 1/4 – 28/4