[HCM] TRIỂN LÃM & BẢO VỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trải qua 3 kỳ học vất vả, các bạn sinh viên của Greenwich Việt Nam, cơ sở Hồ Chí Minh đã hoàn thành môn Design Research Project.

Ngày 10/06 tới đây, các bạn ấy sẽ bước vào buổi bảo vệ đồ án đầy căng thẳng, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình học tập vừa qua.

Hãy cùng cổ vũ cho các bạn sinh viên và đón chờ sản phẩm thiết kế do chính tay các bạn sinh viên của nhà Greenwich chúng ta tạo ra nhé.

Thời gian:
Triển lãm thiết kế: 08/06 – 10/06/2020
Bảo vệ đồ án: 10/06/2020
Địa điểm: Sảnh Greenwich Việt Nam cơ sở Bình Thạnh.