Chương trình Global Personal Competency

Tổng quan

Chương trình Global Personal Competency (GPC) được thiết kế đặc biệt dành cho sinh viên Việt Nam muốn theo học chương trình đại học của Anh Quốc, nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên 10 bộ kỹ năng toàn diện bên cạnh năng lực tiếng Anh để sẵn sàng bước vào giai đoạn chuyên ngành và có một tương lai nghề nghiệp rộng mở trong môi trường làm việc toàn cầu.

10 Bộ kỹ năng trong Chương trình GPC

Khung chương trình GPC

Fundamental_CEFR A2

IELTS below 3.5

Level 1 CEFR: A2 Plus

IELTS 4.0

Level 2 CEFR: B1

IELTS 4.5

Level 3 CEFR: B1 Plus

IELTS 5.0

Level 4 CEFR: B2

IELTS 5.5

Level 5 CEFR: B2 Plus

IELTS 6.0

Language Proficiency

Low Elementary

Language Proficiency

Elementary

Language Proficiency

Pre-Intermediate

Language Proficiency

Intermediate

Language Proficiency

Upper-Intermediate

Language Proficiency

Pre-Advanced

·    Basic conversation

·    Vocabulary of basic communicative needs

·    Reading short, simple text for comprehension

·    Simply describing people, places and possessions

·    Writing simple sentences, short notes  and messages

·    Daily conversation

·    Vocabulary of routine, everyday transactions

·    Reading short, simple texts on familiar matters, letters, and regulations

·    Describing everyday aspects of their environment (people, places, a job or study experience)

·    Writing short, basic descriptions of events, past activities and personal experiences

·    Simple face-to-face conversation on familiar topics

·    Vocabulary of family, hobbies, interests, work, travel and current events

·    Understanding the main points of clear texts on familiar topics in standard language

·    Expressing belief, opinion, agreement and disagreement politely in discussing familiar topics

·    Creative writing on description of real or imagined events

·    Online conversations on abstract or cutural topics

·    Vocabulary for expressing opinions, arguments in debate

·    Reading long factual or argumentative  texts for information, arguments, conclusion

·    Developing arguments about familiar topics, comparing and contrasting different opinions

·    Summarising the point reached in a discussion to support the debate

·    Engaging in extended conversation on most general topics

·    Vocabulary for matters connected to their field and general topics

·    Using language in a multicultural context

·    Understanding the main ideas of complex texts on concrete or abstract topics

·    Presentation of an issue speculating about consequences, and weighing advantages and disadvantages of different approaches.

·    Writting  emails with different purposes

·    Understanding complex conversation between other speakers

·    Vocabulary build-up: linking words to connect ideas

·    Reading a wide range of difficult, academic texts and recogzing implicit meanings

·    Notetaking (lectures, seminars, meetings, academic paper, ect

·    Summarising academic texts.

·    Clear, systematically developed descriptions and presentations, with significant points, and supporting detail

·    Writing common types of essays

GCF Skills

GCF Skills

GCF Skills

GCF Skills

GCF Skills

GCF Skills

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication

Tech Savviness

Well-being

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation

Adaptability &

Resilience

Communication

Tech Savviness

Well-being

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leadership

Teamwork

Creativity

Presentation

Adaptability

Resilience

Communication

Tech Savviness

Well-being

 

 

 

 

 

Critical Thinking Problem Solving

Debate

Leadership

Teamwork

Creativity

Presentation

Adaptability

Resilience

Communication

Tech Savviness

Well-being

 

 

 

Global Citizenship Cultural Awareness

Ethical Decision-Making

Critical Thinking Problem Solving

Debate

Leadership

Teamwork

Creativity

Presentation

Adaptability

Resilience

Communication

Tech Savviness

Well-being

 

Entrepreneurial Mindset

Personal Growth

Global Citizenship Cultural Awareness

Ethical Decision-Making

Critical Thinking Problem Solving

Debate

Leadership

Teamwork

Creativity

Presentation

Adaptability

Resilience

Communication

Tech Savviness

Well-being

Thí sinh được công nhận trúng tuyển Greenwich Việt Nam nếu thỏa mãn điều kiện của một trong số các phương thức sau:

1. Kết quả học bạ THPT: 

  • Điểm trung bình cả năm lớp 11; hoặc học kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 từ 7.0 trở lên.

2. Kết quả thi tốt nghiệp THPT:

  • Xét kết quả tốt nghiệp THPT tổ hợp 3 môn thuộc các khối A, B, C, D, H, V (theo tổ hợp môn từng khối được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy  định, không nhân hệ số)
  • Điểm trúng tuyển dự kiến công bố trên website chính thức của Greenwich Việt Nam sau khi có kết quả của kỳ thi.

3. Kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM

  • Điểm trúng tuyển dự kiến công bố trên website chính thức của Greenwich Việt Nam sau khi có kết quả của kỳ thi.

4. Chương trình học tại nước ngoài và Chương trình quốc tế:

Thí sinh thỏa mãn 01 trong các điều kiện:

  • Chứng chỉ Tú tài nâng cao A level của Cambridge
  • Bằng tú tài Quốc tế IB
  • Tốt nghiệp THPT và có điểm SAT 1 còn thời hạn từ 800 điểm trở lên
  • Bằng tốt nghiệp THPT ở các nước khác

Thí sinh tốt nghiệp các chương trình do tổ chức giáo dục nước ngoài cấp bằng cần hoàn thiện thủ tục công nhận tương đương tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Thí sinh xét tuyển ngành Công nghệ Thông tin, Trí tuệ nhân tạo cần thỏa mãn thêm điều kiện điểm trung bình trong kỳ xét tuyển của một trong ba môn Toán, Vật lí, Hóa học từ 7.0 trở lên;

Các trường hợp đặc biệt sẽ được tổ chức phỏng vấn đánh giá riêng bởi Hội đồng tuyển sinh;

Ưu tiên thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm.