Giá cổ phiếu tăng, các quỹ “sang tay” cổ phiếu FPT

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vào ngày 4/11/2019.

Theo đó, Hanoi Investments Holdings Limited chuyển 408.000 cổ phiếu và Vietnam Co – Investments Fund chuyển 140.000 cổ phiếu cho bên nhận là quỹ ngoại KT Zmico Securities Company Limited.

Tuy nhiên, giá chuyển nhượng không được công bố. Trên thị trường cổ phiếu FPT đang liên tục phá đỉnh, hiện đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/11/2019 ở mức 59.900 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, số cổ phiếu FPT mà các quỹ ngoại vừa trao tay trị giá gần 33 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2019 đến nay cổ phiếu FPT đã tăng trên 62%, từ vùng giá 36.900 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM, do ông Đỗ Cao Bảo – thành viên Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty là con gái ông Bảo đã đăng ký bán 500.000 cổ phiếu FPT, từ ngày 25/10 – 22/11/2019, nhằm mục đích đầu tư. Nếu bán thành công, số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 931.982 cổ phiếu, chiếm 0,14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cùng với giá cổ phiếu tăng mạnh, kết quả kinh doanh của FPT cũng rất khả quan với doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT tăng trưởng 20,5% và 28,1% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 19.597 tỷ đồng và 3.507 tỷ đồng, tương đương 104,0% và 110,5% kế hoạch lũy kế. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.513 đồng, tăng 29,5%.

FPT cũng cho biết, động lực tăng trưởng chính là khối công nghệ với 11.068 tỷ đồng doanh thu là 1.471 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.