FPT lãi 6 tháng tăng 27%

Thị trường nước ngoài đóng góp 42% doanh thu và 38% lợi nhuận trước thuế vào kết quả hợp nhất của FPT.

Công ty cổ phần FPT (mã CK: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 22% và 27% so với cùng kỳ, đạt gần 12.500 tỷ đồng và 2.139 tỷ đồng.

Là động lực tăng trưởng chính, khối công nghệ ghi nhận gần 7.000 tỷ đồng doanh thu và 855 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 28% và 44% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài đạt hơn 4.900 tỷ đồng, tăng gần 38%. Tất cả thị trường nước ngoài đều tăng doanh thu trên 26%, trong đó thị trường Mỹ tăng cao nhất với gần 86% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế khối công nghệ đạt 742 tỷ đồng, tăng 39,5%.

Doanh thu mảng chuyển đổi số mang lại 1.654 tỷ đồng, tăng gần 41% và đóng góp 34% tổng doanh thu của khối công nghệ tại thị trường nước ngoài.

Khối viễn thông đạt 4.922 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,4%, với lợi nhuận trước thuế đạt 822 tỷ đồng, tăng 13%. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận của mảng dịch vụ viễn thông tăng lần lượt 18% và 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu năm, thị trường nước ngoài mang về cho FPT hơn 5.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 34%. Lợi nhuận trước thuế hơn 800 tỷ đồng, tăng 36%. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của FPT lần lượt đạt 42% và 38%.