FPT đạt được thỏa thuận cung cấp giải pháp công nghệ số cho RWE

RWE, tập đoàn năng lượng hàng đầu tại Đức, đã lựa chọn FPT là nhà cung cấp giải pháp công nghệ số cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2019-2024.