FPT đã hoàn thành kế hoạch năm 2019

Doanh thu đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD, còn lợi nhuận đạt 4.439 tỷ đồng, FPT đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 trước 1 tháng.

Tập đoàn FPT cho biết, lũy kế 11 tháng, doanh thu của Tập đoàn đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD, đạt 24.533 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ, tương đương 92% kế hoạch năm.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 4.439 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Như vậy, FPT đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 trước 1 tháng.

Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sau 11 tháng lần lượt đạt 3.734 tỷ đồng và 3.026 tỷ đồng, tăng 23,9% và 25,0% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.469 đồng, tăng 24,5%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 18,1% (11 tháng đầu năm 2018 đạt 17,4%).

Báo cáo kết quả kinh doanh, FPT cho biết, đóng vai trò động lực tăng trưởng chính của FPT, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 13.797 tỷ đồng và 1.895 tỷ đồng, tăng tương ứng 23,0% và 34,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài đóng góp 9.817 tỷ đồng vào doanh thu của toàn khối Công nghệ, tăng 31,5% và vượt 10.000 tỷ đồng vào ngày 3/12/2019; lợi nhuận trước thuế đạt 1.625 tỷ đồng, tăng 35,8%.

Thông tin cho biết, các thị trường tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt, đặc biệt là thị trường Mỹ – thị trường lớn thứ hai của FPT. Thị trường Mỹ đã tăng trưởng ấn tượng 53,7%, doanh thu vượt mốc 100 triệu USD.

Trong khi đó, khối Viễn thông của FPT đạt 9.411 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 8.869 tỷ đồng và 1.350 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,0% và 21,5% so với cùng kỳ.

Nếu tính theo thị trường, thì tính đến hết tháng 11/2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 10.325 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,1% và 1.747 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 39% (11 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 39% và 37%).

Như vậy, thị trường nước ngoài ngày càng có đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận của FPT.